Utbildning!!

LOKALPREDIKANTKURS 2019-2020
Kursplan

 1. Studieplanen består av följande fem huvudämnen:
 2. Bibelkunskap
 3. Metodismens ursprung
 4. Metodistkyrkans teologi
 5. Metodistkyrkans organisation.
 6. Praktisk teologi
 7. Evangelisation/ Utåtriktat arbete/ Praktik

Kursen beräknas pågå under 3 terminer med början i jan 2019.                                                Den består av självstudier, handledning och träffar via Internet (t ex Skype). Ev någon fysisk träff om möjligt.

För den som önskar få fullmakt gäller:

 • att ha varit medlem i Metodistkyrkan i minst 2 år
 • att ha hållit en ”provpredikan” i sin församling
 • Avlagt examen för distriktsföreståndaren/alternativt handledaren
 • Och fått pastorns och församlingskonferensens rekommendation

Lokalpredikantinvigning beräknas ske i samband med församlingskonferenserna hösten 2020 eller våren 2021 i din hemförsamling, Laxå eller Östersund.  

För mer information kontakta Nils-Gustav Sahlin,

Anmälan till kursen senast 15 december via epost nils-gustav.sahlin@metodister.se