Vad vi tror

Vår tro i korthet

Vi tror på en Gud som är skapare av hela universum
med allt den rymmer.

Vi tror att Gud är suverän dvs har den yttersta makten i universum.

Att Gud är kärlek och att vi kan uppleva Guds kärlek och nåd.

Vi tror att Jesus var både Gud och människa.

Vi tror att Jesus dog korsfäst och
att Gud uppväckte Jesus Kristus från de döda och
att den uppståndne Jesus lever idag.

Vi tror att Jesus är vår frälsare/befriare och
att vi genom honom får evigt liv och förlåtelse för våra synder.

Vi erkänner Jesus som vår Herre och
att vi är kallade att leva våra liv med Jesus som förebild.

Vi tror att Gud är nära oss genom den helige Ande.

Vi tror att den helige Ande hjälper oss att uppfatta Guds vilja
och ger oss kraft att leva efter den.

Vi tror att Gud skapade människan till sin avbild och
att vi kan välja om vi vill ha en relation med Gud eller inte.

Vi tror att alla människor behöver en relation med Gud för att
kunna vara de människor vi är tänkta att vara.

Vi tror att Bibeln är Guds ord och den primära källan för vår tro och vårt liv.

Kort och gott: Ett kristet liv där tro och kärlek omsätts i praktisk handling.