”Bli som Gud – bli människa”

är temat för årets inspirationshelg på Framnäs, nära Gränna i månadsskiftet maj och juni – 31.5-2.6.2024.

Vi inleder på fredagkväll, har två undervisningstillfällen med samtal på lördag mm och avslutas med gudstjänst på söndag.

Anmälan senast måndagen den 20/5!

Anmälan och förfrågningar om Framnäs till:
Hans Wallstedt, e-post: hans.wallstedt@gmail.com, mobil: 073-4232416.

Betala in din avgift samtidigt med din anmälan på MiS konto bg: 884-4193 eller via Swish 123 666 8826

Ange: MiS-helgen och ditt namn.

Boende och resa: Du står själv för din resa.
Det ingår rum för priset för hela helgen. TA MED EGNA LAKAN!

Möjlighet till husbils- eller husvagnsplats finns.

Avgift för hela helgen:  1.400/person inkl mat och boende (fred-sönd lunch)

Deltagande utan boende,:     Fredag: 200:- inkl mat,lördag: 500:- inkl mat, söndag: 200:- inkl mat
Barn 0-3 år gratis; 4-12 år 50%, 13-19 år 30%

Bön och delandet via Zoom

Vi har en stor förmån att be till Gud. Det finns många löften och uppmaningar till bön i Bibeln. Det är viktigt att ha sitt personliga böneliv men det är fint att få dela bönegemenskap med andra.

Det finns möjlighet att mötas via Zoom för bön och delandet även under 2024.
De planerade dagarna är lördagarna 13.1, 10.1, 9.3, 13.4, 11.5 kl. 16-17.
Om du är intresserad av att delta, kontakta Tuula Sahlin, tuulasahlin@gmail.com.

God fortsättning på det nya året!
Hälsningar Tuula Sahlin

Missionärerna har större betydelse än vi vet!

 Jag som skriver heter Göran Andreasson och är pastor i Missionsförbundet/Equmeniakyrkan sedan 1980.
De sista 8 åren före pensionen arbetade jag som arméledare i Svenska Frälsningsarmén, innan den uppgick i Equmeniakyrkan.
Under åren 1986 – 89 arbetade jag som missionsarbetare i Kongo.
Jag köpte Metodistkyrkan i Sverige 144 år eftersom jag är intresserad av kyrkohistoria och har funderingar på att skriva Svenska Frälsningsarméns historia. 

När jag läste boken upptäckte jag på sid. 146 Andersson, A. Garfield.
Av en händelse träffade jag på hans namn i Syd-Korea när vi hälsade på vår äldste son som arbetar som andreman på Sveriges ambassad i Seoul.
Ambassaden hade fått en inbjudan till en invigning på ett sjukhus i Wonju, och han blev ditsänd. Eftersom vi var på besök fick vi åka med. Och det var en upplevelse.
Svenskarna hade väldigt högt anseende där, tack vare Albin Garfield Andersson, som hade grundat Swedish Methodist Hospital där i början av 1900-talet.
Nu är det ett stort regionssjukhus. 
Det finns sådant som våra missionärer gjort som haft större betydelse än vi kanske anat. Hur som helst visste jag inget om det här.     

SWEDISH METHODIST HOSPITAL

(Svenska Metodist-sjukhuset) i WONJU, SYD-KOREA
År 1885 kom de första metodistmissionärerna till staden Wonju i centrala Syd-Korea. 1911 sändes svenskamerikanen Albin Garfield Andersson (1882 – 1971) dit.
Han var son till en svensk metodistpastor som emigrerat till USA. 1913 grundade Albin Andersson Swedish Methodist Hospital i Wonju.
Byggnaden, som han lät uppföra, finns kvar och är idag ett museum över missions- och sjukhusverksamheten.

Det här var början till det som nu är ett stort universitetssjukhus, Yonsei Wonju College of
Medicine. Det har över 500 läkare och runt 4 000 anställda, och fungerar också som centralsjukhus för ett stort område i centrala Syd-Korea.
Dessutom är det ett ledande forskningssjukhus bl.a. på stamcellsområdet.
Numera har man också ett biståndsarbete i Bangladesh.

Eftersom man är ett missionssjukhus vill man ge vidare det man själv fått.
En ny byggnad för vissa specialiteter invigdes i slutet av maj.
Byggnaden fick namnet The Swedish Methodist Hospital Building eftersom den byggdes just på den plats där missionärerna började sitt arbete 1885.
Till invigningen ombads Sveriges Ambassad i Seoul att sända en representant. Ambassadsekreterare Johannes Andreasson blev ditsänd.
Han hade just då besök av sina föräldrar, Anneli och Göran Andreasson, och de fick följa med.
De har bl.a. varit missionsarbetare i Svenska Missionsförbundet.
Och nu när missionsförbundare liksom metodister ingår i Equmeniakyrkan, så uppmärksammades det vid invigningen att svenska missionärer fanns
på plats.
Invigningen började med gudstjänst med predikan, presentation av bygget, tal av sjukhusledningen och hälsningar, därefter bandklippning och visning av de nya lokalerna.
Att det finns ett svenskt metodist-sjukhus i Syd-Korea är ganska okänt i Sverige.


Anknytningen till Sverige kan för oss tyckas obetydlig, men för de syd-koreaner som idag är verksamma på detta stora universitetssjukhus så märktes tydligt att man sätter stort värde på och känner tacksamhet över den svenske missionär som en gång kom dit och lade grunden till det som finns idag.
Man gladdes både över besöket från Sveriges ambassad och undertecknade.          

Hälsningar Göran Andreasson

Invigningen. I bakgrunden syns den gamla byggnaden.

Tack för en fin helg på Framnäs!

Det rådde en god gemenskap under helgen. Vi upplevde den Helige Andes närvaro och beröring. Stora ting skedde i människornas liv. Processer med frigörelse och helande.

Vi kan ta till oss Jesu ord: ”Vill du bli frisk?”Vi kan fastna i livet av olika anledningar. Det kan vara sjukdom, besvikelse etc. Vi stänger in oss och tappar perspektiv. Jesus vill frigöra oss och göra något nytt!

Vi hörde en stark undervisning om vad säger Anden till församlingarna under ett brinnande krig i Ukraina. Vad är viktigt? Att hjälpa människor.

Vad vill Anden säga till dig och mig? Låt oss lyssna!
På söndagseftermiddagen var det boksläpp ” Metodistkyrkan i Sverige 144 år” Nils-Gustav Sahlin är huvudredaktör för boken med hjälp av andra.

Tuula Sahlin

18-20.8 Inspirationshelgen på Framnäs, Gränna”

”Hör vad Anden säger till församlingarna”

Årets Inspirationshelg blir på Framnäs även detta år. Tiden blir 18-20 augusti.
Vi har glädjen att ha vår biskop Christian Alsted med oss i år, som kommer att ha bibelstudier och predika.

Fredag 18/8

Kl. 17        Drop in, Middag

Kl. 18.30   Kvällsmöte med Anita Grantinger m fl.

Tillfälle till delgivning och personlig förbön

ca Kl.21    Kvällsfika

Lördag 19/8

Kl.   8.30   Frukost

Kl. 10        Bibelstudium/Undervisning, biskop Christian

Kl. 12.30   Lunch

Kl. 15        Eftermiddagen inleds med kaffe och missions­auktion för barnen i Cambini. Ta gärna med något vi kan auktionera ut! Olika uteaktivi­teter som bad, spel, tipsrunda

Kl. 18        Middag

Kl. 19:30   Kvällsmöte med bön, lovsång och undervisning, biskop Christian m fl.

ca Kl.21    Kvällsfika

Söndag 20/8

Kl.   8.30   Frukost

Kl. 10.00   Nattvardsgudstjänst med biskop Christian Alsted, N-G Sahlin m fl. Offer till MiS

KL. 12.00 Lunch

– – – – – – – – – – – – – – –

Kl. 14.00   Boksläpp av ”Metodistkyrkan i Sverige 144 år”

Föredrag, Kaffe mm

Anmälan senast fredagen den 11/8:

Anmälan och förfrågningar om Framnäs till:
Hans Wallstedt, e-post: hans.wallstedt@gmail.com, mobil: 073-4232416.

Betala in din avgift samtidigt med din anmälan på MiS konto bg: 884-4193 ellerviaSwish 123 666 8826. Ange: MiS-helgen och ditt namn.

Boende och resa:
Resan betalar du själv. Meddela om du behöver transporthjälp sista biten!
Boende på Framnäs: Ta med egna lakan! Rum ingår i priset för helgen.Möjlighet till husbils- eller husvagnsplats finns.

Avgift för hela helgen: 1.400/person inkl mat och boende (fred-sönd lunch)

Deltagande utan boende     
Fredag: 200:- inkl mat.
Lördag: 500:- inkl mat                      
Söndag: 200:- inkl mat (endast lunch 140:-)

Barn 0-3 år gratis; 4-12 år 50%, 13-19 år 30%

– – – – – – – – – – – – – – – –

Fikat på söndag em 50:- tillkommer till Equmeniakyrkan.

Inspirationshelg på Framnäs 18-20.8.2023

Årets Inspirationshelg blir på Framnäs även detta år. Tiden blir 18-20 augusti.
Vi har glädjen att ha vår biskop Christian med oss i år. Mer info kommer senare.
Sista anmälningsdag är 1 augusti.!
Anmälan och info sker till Hans Wallstedt!hans.wallstedt@gmail.com

Det händer 2023!!

Bön på Zoom
En lördag i månaden kl. 16.00 följande datum: 18/2, 18/3, 15/4, 13/5.
Innehållet: Kort inledning.
Det finns möjlighet att dela med sig och nämna böneämnen. Vi ber tillsammans!
Vill du vara med? Maila till Tuula Sahlin, så får du Zoom-inbjudan! tuulasahlin@gmail.com

MiS årsmöte på Zoom lördag den 3 juni kl 16.

Inspirationshelg på Framnäs 18-20 AUGUSTI
Vi har fått klart med datum och plats för årets Inspirationshelg. Den blir på Framnäs även detta år. Tiden blir 18-20 augusti.
Vi har glädjen att ha vår biskop Christian med oss i år.
Mer info kommer senare. Sista anmälningsdag är 1 augusti. Anmälan och info sker till Hans Wallstedt!


Årskonferensen blir i Karleby, Finland 31/8-3/9


Fin helg på Främnas!

Metodister i Sverige – inspirationshelg och 10-års jubileum på Framnäs, Sverige 26-28.8.2022

Det var en stor glädje att äntligen få samlas igen till helgen tillsammans med Gud och varandra, denna gång på det vackra Främnas som ligger nära Gränna.

Tanken och bönen inför helgen var att den skulle bli till en nytändning och inspiration för alla som deltog – ett Gudsmöte.

I programmet hade medvetet lämnats plats för möten och samtal med varandra som är och var viktigt.

Hans Wallsted, lokalpastor i Läxå med ansvar särskilt för grupperna i Kållered och i Huskvarna ledde oss i undervisning om Treeningheten. Han hade fördjupat sig i ämnet och delade med sig även input från flera kristna författare. Mycket intressant och gav oss tankar att tänka vidare.

På lördageftermiddag firades Metodister i Sverige 10 år med tårtkalas, tipsrunda, missioninfo om Gambine, Mocambique samt auktion till förmån för det arbete. Pastor Nils-Gustav Sahlin, ansvarig för arbetet i Sverige delade mig sig av sin stora kunnighet i metodisthistoria samt höll i auktionsklubban!

Marktjänsten sköttes av styrelsen.

Det var glädjande med deltagare från olika håll och sammanhang i Sverige och i Finland.

Pastor Anita Grantinger har varit flitig att ge ut undervisning om viktiga grundämnen i kristen tro (finns även här på hemsidan). Hon har även skrivit en bok – ”Kristen i tiden” som går att beställa från henne.

På söndagens gudstjänst leddes förbön särskilt för Ulla-Gun o Arne Ångman, som ska åka till några månades missionsarbete i Gambine, Mocambique nu i september.

Vi tackar Gud och ger äran till Honom!

Tuula Sahlin

Del 5. FRÄLSNINGENS SLUTLIGA MÅL


En dag ska Gud förvandla vår jordiska kropp och göra den lik hans härlighets kropp. Den kropp i vilkens Guds Ande bor ska få en ny livsform, en uppståndelsekropp, för att leva i evighet hos Gud, /1 Kor. 15:49,  Fil. 3:20-21/. För de som hör Jesus Kristus till sker detta först i det ögonblick då Jesus kommer på skyn. /Dan. 7:13-14, 1 Tess. 4:13-18/. Sedan kommer han åter och sätter sina fötter på Olivberget, varifrån han en gång gjorde sin himmelsfärd och i samband med det bli  hela världens konung. /Matt. 19:28, Sak. 14:4-9/.

Avslutning:                                                                                                  
Risken finns att  du som läser detta tycker att det handlar om lagiskhet och i Rom. 8 kan vi ju läsa att vi är fria från lagen, men det handlar inte om syndens och dödens lag nu, utan om kärlekens lag. ”Kärleken gör inget ont mot nästan” och vem vill inte göra gott och behaga den man älskar? ”Kristi kärlek tvingar.” Dessutom ger han kraften.Tack för ditt intresse att läsa Guds ord innantill!!!

Anita Grantinger