Det händer 2023!!

Bön på Zoom
En lördag i månaden kl. 16.00 följande datum: 18/2, 18/3, 15/4, 13/5.
Innehållet: Kort inledning.
Det finns möjlighet att dela med sig och nämna böneämnen. Vi ber tillsammans!
Vill du vara med? Maila till Tuula Sahlin, så får du Zoom-inbjudan! tuulasahlin@gmail.com

MiS årsmöte på Zoom lördag den 3 juni kl 16.

Inspirationshelg på Framnäs 18-20 AUGUSTI
Vi har fått klart med datum och plats för årets Inspirationshelg. Den blir på Framnäs även detta år. Tiden blir 18-20 augusti.
Vi har glädjen att ha vår biskop Christian med oss i år.
Mer info kommer senare. Sista anmälningsdag är 1 augusti. Anmälan och info sker till Hans Wallstedt!


Årskonferensen blir i Karleby, Finland 31/8-3/9