Biskop Christians herdebrev med anledning av de tragiska händelserna i Ukraina

Frid lämnar jag åt er Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27

Det är krig i Europa, Ryssland har invaderat Ukraina, en fri självständig demokrati. Krig och våld är ondskefulla och leder alltid till enorma kostnader på det rent mänskliga planet. Det kristna budskapet pekar på försoning och aldrig på krig eller våld som en lösning i en situation av konflikter. 

När vi står inför denna ondska ber vi om en logik som är annorlunda än den baserad på geopolitisk tävlan. Vi ber om en förändring och förvandling av ledares hjärtan och sinnen, vi ber om en de-eskalering och dialog istället för krig. Metodistkyrkans sociala principer säger: “Vi beklagar krig djupt och uppmanar enträget till en fridfull lösning av alla konflikter bland nationerna. Från början har det kristna samvetet kämpat med de tuffa realiteterna våld och krig och detta onda frustrerar verkligen Guds kärleksfulla syften för mänskligheten. Vi längtar efter den dag när det inte ska vara krig längre och människor lever tillsammans i frid och rättvisa”. 

Vår centralkonferens består av nordiska, baltiska och eurasiska länder, som inkluderar Ryssland och Ukraina. Den kristna församlingen är inte nationalistisk och våra relationer med bröder och systrar i andra länder begränsas inte genom nationalitet eller kultur. Vi har djupa relationer med metodister i Ukraina och Ryssland och även om vi är influerade av våra kulturer och vår politiska verklighet får vi aldrig låta detta hindra eller förstöra vår enhet i Kristus. 

Vi står med metodisterna i Ukraina och ber om beskydd, försoning och fred. Vi ber för pastorer, ledare och församlingar i United Methodist Church i Ukraina; må Gud låta deras vittnesbörd om försoning och frid föra in styrka och hopp till det ukrainska folket. Vi ber för biskop Eduard Khegay, som är biskop i både Ryssland och Ukraina, må Gud ge honom den vishet och nåd som han behöver i sin tjänst och i sitt ledarskap i dessa utmanande omständigheter. I Norden och Baltikum, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen har alla dessa länder gränser till Ryssland, dessutom gränsar Lettland och Litauen till Belarus. I de baltiska länderna speciellt orsakar invasionen av Ukraina stor oro. 

Metodisterna i de nordiska länderna står med metodisterna i Estland, Lettland och Litauen – i bön om beskydd och frid. Må kyrkans vittnesbörd om försoning och frid i Kristus erbjuda hopp och styrka till folket i de baltiska länderna. Under den kommande veckan går vi in i fastetiden, vilket innebär en tid av bön och rannsakan. Jag vill kalla alla våra församlingar till förbön för folket i Ukraina och för ledarna i världen, de som har makt att föra in ett slut på krigandet. Jag kallar alla församlingar till bön och fasta för försoning och frid i världen. Må Han beskydda oss alla från krigets eskalering och spridande och må vi följa Honom på Hans väg i sanning och frid. 

Må Kristus vara nådefull mot oss alla. 

Christian Alsted