Årsmöte för Metodister i Sverige

hålls lördagen 3. juni 2023 kl 16 via Zoom. Är du intresserad att delta, kontakta Nils-Gustav Sahlin, så får du länken ( ng.sahlin@gmail.com)