Andens frukt

Vi fortsätter lite till med att läsa om detta med skillnaden mellan tro och gärningar.  Vi kan vara tacksamma för att det är Herren sjäv som har kallat oss till frihet. Det är han som har tagit initiativet till vår frälsning. /Gal.5:13, Joh. 15:16/. I andra religioner finns krav på att själv försöka nå kontakt med Gud genom olika strävanden. Vår Gud har böjt sig ner och själv sökt kontakt och gemenskap med oss genom Jesus Kristus.

NÄR VI NU HAR FULLKOMLIG FRIHET I KRISTUS, KAN VI DÅ LEVA HUR SOM HELST?

Nej, säger aposteln Paulus. Vi är fria från skuld inför Gud, men inte från att synda. Det gäller i vår relation till Gud att alltid lyda sanningen. Nu finns bara en lag kvar, kärlekens lag/Gal. 5:14/. Vi behöver den som ett rättesnöre i livet som vi kan spegla oss i och kolla om vi är lydiga eller ej.

I vår person finns 2 olika naturer: köttet, vår fallna natur som blev fördärvad vid syndafallet och Anden som vi fick när vi blev pånyttfödda. Vår köttsliga natur är i strid mot Guds Ord och styrs av sina egna egoistiska begär. Det pågår ständigt en strid inom oss mellan den fallna naturen och Andens frukter.  Vi vet vad Gud vill, men vår själviska natur gör att vi ofta gör tvärtom. Vi är i oss sjäva oförmögna att göra det rätta, /Rom. 7:14-20/.

Köttets gärningar är synliga. Dekan indelas i 4 grupper: sex, orgier, sociala relationer och dryckenskap och behöver ingen större förklaring. Allt detta bryter ner människan och hela samhället.  De som lever så ska inte ärva Guds rike, /Gal. 5:19-21/.

Istället ska vi odla Andens frukter, de är ofta osynliga och mognar fram under vandringen tillsammans med Herren. De bygger upp och gör att vi mår bra. /Gal. 5:22-23/.

KÄRLEK /1 Kor. 13:13, Kol. 3:12-14/.

GLÄDJE /Fil. 4:4, 1 Tess. 5:16/. Det är en glädje, på djupet, som tål  motgångar.

FRID I svenska språket har vi 2 ord, till skillnad mot t.ex. De övriga nordiska språken, frid och fred. Min tllämpning av dessa är att vi kan ha frid i hjärtat och fred med vår omgivning, /Joh. 14:27, Fil.4:6-7/.

TÅLAMOD /1 Kor.13:4, 2 Tim. 2:24, Ef. 4:2/ Vi behöver tålamod i många situationer i vardagen och inte minst med varandra, eftersom vi är så olika.

VÄNLIGHET /Ords. 12:25, Rom.15:7/ Samma ord kan sägas på olika sätt, även det som inte alltid är behagligt, men om kärleken finns med kan det mesta sägas vänligt och då får det också det önskade resultatet.

GODHET /Ef 5:9, Ords. 3:3/.

TROHET/1 Kor. 4:2, Upp. 2:10/, troheten gäller ju både till Gud och till varandra.

MILDHET/Ords. 16:24, 15:30/.

SJÄLVBEHÄRSKNING /1 Kor. 13:5, Ords. 16:23/

Herren har mycket arbete med oss, men det är väl att Han är mild och ödmjuk, /Matt. 11:29/.