VAD ÄR GUDS RIKE

När vi hör uttrycket Guds rike eller himmelriket är det kanske själva himlen, som vi först associerar till. Den kan vi läsa mycket om särskilt i Uppenbarelseboken.  Men när Jesus talar om ”Guds rike” och att ”Himmelriket är nära”, får det genast ett vidare perspektiv.

GUDS RIKE är huvudbegreppet i Jesu förkunnelse. Han nämner det ofta och uppmanar sina lärjungar att predika: ”Himmelriketär nära”,/Matt. 4:17, Mark.1:14-15/.
Jesus menade att evangelium, det glada budskapet om frälsning skulle börja att förkunnas. Han bekräftar att Guds rike, har kommit till jorden genom hans förkunnelse, läkedomsunder /Matt. 4:23/ och befrielse från onda andar osv. /Luk. 10:18/.

I det gamla Israel var det självklart att Gud var folkets konung, /2 Mos. 15:18/.
Så småningom framkom det att de ville, likt alla andra folk, ha en kung. I /1 Sam. 8 kap/ beskrivs situationen, hur profeten Samuel hade blivit gammal och hur hans söner inte vandrade på Guds vägar, vers 1-3.
Folket begärde att Samuel skulle be till Gud att de skulle få en kung. Det var inget bra förslag, men Gud tillät det. Samtidigt fick de veta vad det skulle komma att innebära. Läs gärna hela kapitlet.
 Även sedan konungadömet hade införts var ändå Herren folkets egentlige härskare och kungen hans ställföreträdare. Så småningom framkom det att Guds rike inte skulle omfatta enbart Israels folk och land, utan alla folk och länder och ett rike som varar för evigt, /Ps. 103:19, 145:13/.

De ord som i våra svenska bibelöversättningar är översatta till GUDS RIKE har främst en abstrakt betydelse och borde helst översättas med konungavälde och konungsligt herradöme. Guds rike är öppet för alla människor, pga. Jesu försoningsverk på Golgata, hans uppståndelse och andeutgjutelse, /Apg. 2:38-39/, samt Satans totala nederlag, /Kol. 2:15/. Guds rike är av himmelsk art och karaktär och kommer från himlen till jorden som en förlösande verklighet, ett evigt rike, /Dan. 2:44/.

GUDS RIKE NÄRVARANDE

När Jesus gick omkring och förkunnade evangeliet om riket fick han flera gånger frågan om Guds rike, när det skulle komma och var det fanns, /Luk. 17:20-21/. Han försökte förklara att det var inget geografiskt område, som man kunde lokalisera, men som ändå fanns ibland dem, inom räckhåll. Pilatus var förbryllad över att folket kallade Jesus Kung.
Och Jesus måste förklara att hans rike är inte ett jordiskt rike,/Joh. 18:36-37/.
En gång bad lärjungarna att Jesus skulle lära dem att be, /Luk. 11:1/.
Han gav dem en mönsterbön som ofta beds i våra kyrkor varje söndag.
Hela bönen finns i /Matt. 6:6-13/. De flesta kan den utantill och risken är  alltid, när något bedes för att det hör till liturgin, att det blir slentrian och man slutar tänka på vad man egentligen ber om. Jag tänker nu speciellt på vad vers 10 innebär: ”Låt ditt rike komma!”  

Var är detta Guds rike som vi ber ska komma? GUDS RIKE ÄR ENBART DÄR JESUS FÅR REGERA OCH VARA KUNG! Så om Jesus får vara Herre i våra liv tillhör vi alltså Guds rike, / Kol. 1:13-14/.  
Det vi egentligen ber om är:

1) att Jesus ska vara Herre i oss och ibland oss och att människor ska få lära känna honom, genom våra liv och vårt vittnesbörd, /Rom. 14:8, Matt. 28:18-20/.
2) att människor blir befriade från allt mörker som kan binda dem t. ex. bitterhet, ilska, besvikelse, fruktan, tvivel, ovänskap, missbruk mm. och få uppleva frihet och glädje och få sprida Kristi kärlek,/Gal.5:16-26, Mark. 16:17/.
3) att vi ständigt ska  kunna umgås med Gud och höra honom tala, /1 Tess. 5:16-18/.
4) att vi ska bota sjuka, /Matt. 10:7-8, Joh. 14:12/.

”Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.”                                                                                                                                                 
Det vi egentligen ber om är alltså:                        
1) att Guds vilja ska få ske i våra liv och i vår omgivning, /Rom. 12:1-2/.
2) att Guds godhet och kärlek ska råda i oss och vår omgivning,  /Gal. 5:22-23/.
3)  glädje, harmoni och fred i stället för strid och krig, /Rom. 14:17, Ef. 4:3/.
4) ingen sjukdom, fattigdom och nöd,/Upp.7:16-17/.  

BESKRIVNING AV GUDS RIKE

Jesus beskriver och förklarar ofta Guds rike i jordnära liknelser.
 I/Mark.4:30-32/ liknar Jesus Guds rike vid ett senapskorn.
Det är ju något värt att meditera över. Det lilla, till synes obetydliga, fröet ska bli något stort, till mångas nytta och glädje.  Ja, vi kan konstatera att när Guds rike kom till jorden började det blygsamt, med ett oskyldigt barn som togs emot i ett stall och lades i en krubba. Budskapet spreds av 12 enkla män som sedan ökade snabbt i antal.
På pingstdagen blev det 3000 och Guds rike har sedan dess revolutionerat en hel värld, hittills i över 2000 år.I /Matt. 13:44-46/, talar Jesus om en skatt och en dyrbar pärla och hur den som fann skatten och den som fann pärlan sålde allt vad de ägde och köpte dem.

Det är faktiskt många som mött Jesus och blivit medborgare i hans rike som har måst offra allt, därför att de funnit att det är det viktigaste i livet. Somliga har blivit utstötta från sin familj, andra har blivit fängslade och torterade, andra dödade.
Detta sker dagligen också i vår tid. Men det de upplevt genom Jesus Kristus gör att de är redo att ge sitt liv i trohet mot honom, ex. /Matt. 10: 37-39,Hebr. 11:32-38/.

I/Matt. 13:47-51/ talar Jesus om fisknät, som kastas i sjön. När det blivit fullt drar fiskaren upp det. Sedan sätter han sig och sorterar bytet.
De fina fiskarna behåller han och de dåliga kastar han tillbaka i sjön.Jesus har en mycket allvarlig tillämpning på denna liknelse.
Det handlar om hur Herren själv vid tidens slut ska skilja de orättfärdiga från de rättfärdiga. De rättfärdiga är de som tagit emot förlåtelse  genom Jesu försoning,
Det första  sker när Jesus kommer på skyn och hämtar dem som tillhör honom, /Mark. 13:26-27/ och sedan på domens dag, /Matt. 25:31-46/.

GUDS RIKES LAG

Skapelsen och naturen som vi lever i har sina lagar, som vi inte kan förneka eller trotsa. Varje rike här på jorden har ju sina lagar, även om de ofta är bristfälliga och kan överskridas. Hur är det då med Guds rike, har det också lagar?
Ja, men Guds rikes lagar präglas inte av tvång  och krav, utan heter KÄRLEK.
Jesus förklarar själv att han belastar ingen, /Matt.11:28-30/. 
Andra religioner lägger en massa tunga ok på folks axlar, förpliktelser som de måste fullfölja för att en gång nå målet. Men efter som Jesus har tagit vår skuld på sig, genom sin död på korset och sin uppståndelse, så har vi bara att ta emot av NÅD.
Det är bara viktigt att vi tar emot hans erbjudande.

Det handlar om att ta emot i tro. Men varför är det så svårt? Ja, det har jag frågat mig många gånger. Jesus säger: ”Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”   /Matt. 19:23-24/.  Det går väl an, i och för sig, att vara rik, men rikedomen  blir så  lätt en avgud, /
1 Tim.6:10/och då har man svikit sin trohet emot Jesus.
När Jesus gick omkring här på jorden och kallade sina lärjungar sa han: ”FÖLJ MIG!” Så säger han också till oss idag,  /Matt. 16:24-25, 16:24/.
Den självförnekelsen leder till självförverkligande. (Mera om detta i mitt nästa bibelstudium om ”Livet och döden.”)         

Det bästa val en människa kan göra är att prioritera Jesus, /Matt 6.33/. 
Vi lever nu i orostider, många lever i fruktan för framtiden och hittar ingen fast punkt i tillvaron. Hela världen skakar just nu.
Jag vet om ett  rike som väntar på oss alla som inte kan skaka, /Hebr.12:28/.   Det riket är närmre oss än vi kan ana, om vi vill ingå i det.

God fortsättning med din bibelläsning!!! Anita Grantinger