Del 5. FRÄLSNINGENS SLUTLIGA MÅL


En dag ska Gud förvandla vår jordiska kropp och göra den lik hans härlighets kropp. Den kropp i vilkens Guds Ande bor ska få en ny livsform, en uppståndelsekropp, för att leva i evighet hos Gud, /1 Kor. 15:49,  Fil. 3:20-21/. För de som hör Jesus Kristus till sker detta först i det ögonblick då Jesus kommer på skyn. /Dan. 7:13-14, 1 Tess. 4:13-18/. Sedan kommer han åter och sätter sina fötter på Olivberget, varifrån han en gång gjorde sin himmelsfärd och i samband med det bli  hela världens konung. /Matt. 19:28, Sak. 14:4-9/.

Avslutning:                                                                                                  
Risken finns att  du som läser detta tycker att det handlar om lagiskhet och i Rom. 8 kan vi ju läsa att vi är fria från lagen, men det handlar inte om syndens och dödens lag nu, utan om kärlekens lag. ”Kärleken gör inget ont mot nästan” och vem vill inte göra gott och behaga den man älskar? ”Kristi kärlek tvingar.” Dessutom ger han kraften.Tack för ditt intresse att läsa Guds ord innantill!!!

Anita Grantinger