Del. 3 GUDS VERK I OSS OCH FÖR OSS

Gud själv har gjort en landstigning i vår värld och besegrat djävulen genom att sända sin Son som försoning för våra synder. Evangelium det glada budskapet om frälsning förkunnas och erbjuds var och en som vill att ta emot det i tro.  Även tron är en Guds gåva,   /Ef. 2:8-9, Rom. 3:22/. Det är Gud som börjar dra oss över på sin sida, /Rom. 5: 6-10/. Gud väcker både längtan efter frälsning och mottaglighet för frälsning i våra hjärtan. Det kan vi kalla för Guds förekommande nåd,  / Joh. 15:16/.  Han åstadkommer en väckelse i vårt innersta, så att vi inser att vi behöver nåd och förlåtelse. Syndaförlåtelse innebär, att Gud för Kristi skull befriar från syndens skuld och glömmer våra synder. Det sker en omvändelse genom bön till Gud om förlåtelse. Då sker det största underverk som kan hända en människa här på jorden:                                                                                                                                                Pånyttfödelse,  är ett verk i oss då den helige Ande ger oss  andligt liv, så att vi  blir nya skapelser i Jesus Kristus, med ett förvandlat  sinne.            /1 Petr. 1:3, Joh. 3:3/.                                                                                                    

Rättfärdiggörelsen är rent  juridisk, ett verk som Gud gör för oss, genom att han förlåter våra synder, och vi blir Guds barn, / Rom. 3:21-22/. Speciellt i frkyrkomiljö, betonar man ofta frälsningen som en omedelbar upplevelse vid förbön, genom att räcka upp handen eller gå fram till en böneplats. Det kan lätt uppfattas som: en gång frälst – alltid frälst. Om det ska bli ett bestående verk krävs en fortsatt gudsrelation och bibelundervisning. I den stund man ber om förlåtelse för sin synd blir man frälst , född på nytt,  rättfärdiggjord, Guds barn och Guds Ande tar också sin boning i oss, /Rom. 8:15-16/. Frälsningen är sedan en  väg att vandra.  Jesus själv talar om att den vägen  är smal, som leder till livet, /Matt. 7:13-14/.                                                              
Du förblir frälst om du fortsätter med en nära relation med Gud  genom bönen, / 1 Tess.5:17/, i Bibelordet , /Joh. 15:3-5/,  i den andlig gemenskapen med andra kristna, /Apg. 2:42/.Benämningen kristen,  i västvärlden idag, säger ingenting om personens relation till Gud. Man kan vara kristen till namnet, men inte leva som en kristen. Det handlar ju om att vara en Jesu efterföljare,/ Mark. 8:34-35/, Det kan ha sina svårigheter vid livets vägskäl, men då ska vi veta att han har gått före och banat vägen och gjort den framkomlig för oss och går själv med, /Matt. 11:29-30, Matt. 10:22/.FRÄLSNINGSVISSHETEn normal erfarenhet för en troende kristen är att ha frälsningsvisshet, /Rom. 8:15-16/.
 Frälsningsvisshet kan inte grundas på något hos människan själv, utan på det faktum att Gud själv har lagt grunden för människans frälsning i Jesus Kristus, /1 Kor. 3:11, Ef. 2:20-22/. Det är en personlig visshet, som den helige Ande ger, om att Guds Ord är sant.
Den vissheten ger frid och glädje och lust och kraft att tjäna Herren och våra medmänniskor.