Årsmöte med Metodister i Sverige 29.5.2021

Årsmöteshandlingar under ledning av biskop Christian Alsted (bilden) kl. 15 via Zoom. Mer info och anmälan för att få en Zoom-inbjudan: nils-gustav.sahlin@metodistkyrkan.fi