Vem är den helige Ande?

Att Gud är treenig är en sanning som  inte går att uppfatta och förklara med det mänskliga förståndet.
Det kan bara upplevas som en verklighet för den som tror och har upplevt Guds närvaro i sitt liv.  Muslimerna anklagar oss för att vi bryter mot det första budet:
”Du ska inga andra gudar ha vid sidan av  mig.” Men de har inte sett betydelsen av att Gud är en treenig enhet, Fadern, Sonen och den helige Ande. Matt. 28-18-20.  
Därmed är Han ju allsmäktig, försonaren och alltid närvarande på jorden.
Att Jesus har funnits är väl OK för de flesta, men han lämnade alltså himmelens härlighet och kom till vår jord som människa, via Marias livmoder, avlad av den helige Ande, Luk. 1: 34-35 
Därefter for han tillbaka lärjungarnas åsyn.  Apg. 1:10-11, Mark. 16:19 
Men innan han for lovade han att han skulle sända Hjälparen, som för alltid ska vara hos oss, Joh. 14:16-17, 16:7. När Jesus var på jorden utförde han många under och tecken, men han var begränsad till tid och rum som vi, men nu finns hjälparen, den helige Ande, ständigt närvarande, oberoende av tid och rum.Innan sin himmelsfärd uppmanade han sina lärjungar att inte lämna Jerusalem, utan vänta där under bön. Apg. 1:4-5,8. 
Plötsligt hände detta dramatiska Apg 2:1-4.
 Det var mycket rörelse i Jerusalem dessa dagar, judar från olika länder och språk fanns där för att fira pingst, till minne av hur Mose mottog lagens tavlor på Sinai berg. Apg 2:5-12.
I denna röra trädde Petrus fram och förklarade vad som höll på att hända. Apg. 2:14-41 och att  detta inte skulle vara någon engångsföreteelse, obs. vers 38-39.Den helige Ande är omnämnd även i GT, men verkade då vid olika tillfällen genom profeter, präster och kungar.
Efter pingstdagen kan alla, som vill ta emot honom fyllas, ledas och brukas av den helige Ande. Den helige Ande är en gudomsperson som bor i varje pånyttfödd människa och som  utrustar oss med olika gåvor, till tjänst för varandra. Idag söker människor, inte minst i västvärlden, efter andlighet, eftersom man har ett gapande tomrum efter detta, inombords.
Somliga kan göra nästan vad som helst, resa vart som helst och betala hur mycket som helst av hunger efter inre tillfredsställelse. De får också uppleva övernaturliga företeelser, men detta tillför inget gott, eftersom det bara finns en Enda God Ande, denhelige Ande som är Gud.
Det man propagerar för i vårt samhälle idag är att man ska må bra och erbjudandena  är många, men dyra och otillräckliga.
Samtidigt är det inte aktuellt att söka, den ende som kan ge oss inre frid, Jesus Kristus, men som fordrar ett ställningstagande.
Det passar tyvärr inte den moderna människan, som vill känna sig fri och göra det hon känner för, vilket kan leda till verklig fångenskap.I Apostlagärningarna kan vi fortsätta att läsa om hur den helige Ande föll över människor och förvandlade människor och gav dem ett meningsfullt liv, Apg. 10:44-46. 
Den som skriver mycket om den helige Andes verk i NT är aposteln Paulus. Därför föreslår jag att du läser hans undervisning i detta ämne. Han visade hur viktigt det var att de troende blev uppfyllda av den helige Ande ex. Apg.19:1-7. I 1 Kor. kapitel 12 och 14 ger han undervisning om den helige Andes verk i församlingen, hur nådegåvorna ska brukas och att vi ska sträva efter Andens nådegåvor. Alla behövs till församlingens uppbyggelse.
Läs och begrunda båda dessa kapitel.  Här hittar vi också den enda gudstjänstordningen, som finns i vår Bibel,1 Kor.14:26.Den helige Ande är vår hjälpare i vardagen, hela livet. Ex: I bönen, Rom. 8:26, ger frihet Rom. 8:2, skapar ett fruktbärande liv Gal. 5:22-23, ger ett sunt och harmoniskt liv Ef. 5:18-20, ger frimodighet 2 Tim. 1:7,  ger slutlig uppståndelse. 2 Kor. 1:22,4:14.  Tacka Gud för att Anden är dig så nära, att han bor i dig!!!

Var hälsad! Anita Grantinger