Att vara och förbli i Kristus är en förutsättning att bära frukt

Andakt Kristuskyrkan Helsingfors 17.1.2021