Omvändelse!

Detta, mitt lilla studium är först och främst riktat till dig med en kristen bekännelse,  till dig som tror att Jesus är Guds Son samt har erfarenhet av andliga upplevelser och gudsmöten.
Som rubrik skulle jag vilja föreslå att du läser orden från:   2 Krön. 7:14. 
Orden är från början riktade till Israels folk, men eftersom vi är inympade i samma olivträd, så gäller det också oss idag.​
 Omvändelse från ett liv i synd till ett liv i gudsgemenskap, var ett ord som användes ofta i svensk frikyrklighet förr, speciellt under väckelsetider.
Numera förekommer det mera sällan. Ordet  kan ev. nämnas i största allmänhet, men anses oftast inte något som berör den upplysta, sekulariserade nutidsmänniskan.
Det är gott och väl med syndabekännelsen i kyrkan varje söndag, om det verkligen blir en bön från hjärtat och inte bara något man läser med i slentrianmässigt, för att den är en del av ritualen.  Människor i allmänhet tenderar att  känna sig kränkta om de får höra att de är syndare och behöver nåd och förlåtelse. Vad man oftare hör, i kyrkan idag i, stället, är att  Gud bara är kärlek och att Jesus älskar oss precis som vi är. Vi är tillräckligt bra och duktiga i oss själva och gör så gott vi kan. Orden är säkert ämnade som uppmuntran.
Min fråga blir då varför Jesus måste lida och dö på korset? Var det bara för vissa  storsyndare våldsmän, förbrytare och rövare?  Bibelns svar är: Joh. 3:1-18, Rom. 3:21-26 .
Vi är ALLA lika beroende av Jesu försoning. Det finns ingen frälsning utan omvändelse och pånyttfödelse.I Uppenbarelseboken talar Herren, genom aposteln Johannes, till de sju församlingarna i Mindre Asien.
Dessa hälsningar är också aktuella budskap till oss 2021. Herren börjar med att tala positivt om deras arbete och trohet på vissa punkter. Så skulle han säkert kunna tala om vårt trägna församlingsarbete också. Läs brevet till församlingen i Laodicea Upp. 3:15-20.
 Våra församlingar är, utåt sett, rika. Vi har väl aldrig haft så fina kyrkor som idag.
De flesta av kyrkfolket har det gott ställt. De flesta verkar ha det bra med Gud och sina medmänniskor både  i kyrkan, i familjen, på jobbet osv. Men om man skrapar lite på ytan visar det sig att nöden är väldigt stor. Vi har förlorat förmågan att se vår andliga fattigdom.
Vi behöver  Andens ögonsalva. Likgiltigheten har tagit överhanden. Tror vi fortfarande att människor går förlorade utan Jesus? I så fall borde vi brinna för människors frälsning.
Om vi som Guds folk, både kollektivt och personligt fortsätter att distansera oss från våra egna och våra medmänniskors synd och  identifiera oss med den orättfärdighet, som vi är en del av i samhället, behöver vi verkligen, i all ödmjukhet, omvända oss. Rom. 12:1-2.
Till församlingen i Efesus Upp. 2:4-5 säger Herren att de har övergivit sin första kärlek.
Är det något som vi kan känna igen i vår tid?
Har vi samma hängivenhet, överlåtelse till Gud och varandra, som vi upplevde under vår första tid i gemenskapen med Herren? ! Pröva dig själv inför 1 Kor. kapitel 13. 
Risken är att traditionen och institutionen, tillsammans med all vår egen kunskap, visdom och våra ambitioner om det yttre, tenderar att ta Guds plats i vår verksamhet. Vi är inte längre lika beroende av den helige Andes kraft och ledning, som under väckelsetider.
Vi kallas idag tillbaka till den första kärleken, vårt totala  beroende av Jesus 1 Joh. 4:19, 5:12. Jesus säger:  Mark. 1:15.I Hebr.6:1-3, 11:6  läser vi om omvändelse från ”döda gärningar”, (min tolkning) att leva efter sin egen agenda, sina egna önskemål och uppfattningar.
Johannes döparens budskap var: Matt. 3:8 I stället kan vi, genom Guds nåd, få hämta kraften från Gud  och låta oss formas av den helige Ande. Gal. 5:22-23.Med dessa enkla rader har jag bara velat peka på hur både vårt land och vår kristenhet håller på att gå under i det som Bibeln kallar synd och avfall. Men eftersom överbevisning om behov av omvändelse enbart kan åstadkommas genom den helige Ande Joh. 16:7-11. vill jag utropa: Ge den helige Ande frihet i ditt liv!!!
Med önskan om ett välsignat 2021!!! Anita Grantinger