Vem är Jesus?

De senaste månaderna har människor i hela världen levt i fruktan och vetskap om smittspridning. Information om hur man ska skydda sig mot viruset har gått ut från myndigheter, forskare och andra ansvariga om hur man ska skydda sig.
Vi kan inte förneka att, trots att alla känner till  reglerna och skyddsåtgärderna, i vårt land har smittan spridit sig och fått ödesdigra följder.
Vad kan det bero på? Vi vet att det har saknats resurser, men jag tror att det, till stor del beror på att man inte har tagit riskerna på allvar. Man har tänkt: det kommer inte att drabba mig, jag behöver inte vara så försiktig.
Nu är det så att det finns en smitta i kristenheten, i varje fall i Sverige.
Den smittan är farligare att drabbas av än coronavirus. Allt fler kristna i olika kyrkor och andra sammanhang har börjat acceptera att det finns flera vägar till Gud. Det innebär alltså att man inte ser bibeln som högsta auktoritet längre. Ju mera pluralistiskt vårt samhälle har blivit, desto osäkrare har man blivit på att Jesus Kristus är Guds Son och världens ende Frälsare.
Högt uppsatta, andliga ledare betraktar Jesus och Muhammed som likvärdiga. Inom Islam är Jesus bara en profet, även om Han är en stor sådan. Att börja tro att vi har samma Gud, fast olika traditioner, är ett farligt virus som smittar.
Min oro och mitt största böneämne är nu att  kristenheten ska vakna upp och förstå, att vi måste vara på vår vakt mot denna villfarelse.
Här följer några exempel på vad bibeln säger om vem Jesus är:
I 2 Petr. brev 3:18 läser vi att vi ska växa till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Inte börja tveka om vem han är. ”Hans är äran, nu och i evighet!!!”
I himlen tillber man Kristus som GUD Upp. 5:11-14. ”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången”. Han besjungs av 10 000×10 000 och 1000×1000. Kännetecken på att han är Gud är bl.a.
Han är född och icke skapad Joh. 17:5, Ef. 1:4, Kol. 2:9-10.
Han har makt: Matt. 28:18-20.
Han var med i skapelsen: Hebr. 1:2-3, Kol. 1:16-17.
Han är domaren: Joh. 5:22-23.
Han är A och O och herrarnas Herre: Upp. 21:6, 22:12, Fil. 6-11, 1Tim. 6:15.
Han delar tronen med Fadern: Matt.26:64, Mark. 16:19. Apg.7:55-56. Rom. 8:34 1 Petr. 3:22.
Bara några påminnelser om vad Bibeln säger om Jesus Kristus. Ingen kan jämföras eller jämställas med honom. Låt oss hålla fast vid det!

Anita Grantinger