Hälsning i coronatider!

Kära medlem och vän!

Hoppas du mår bra i dessa corona-tider! Vi tänker på varandra och ber för varandra.

Corona:
Ingenting är längre som förut. Vi är begränsade på olika sätt. Nästan alla länder har infört olika restriktioner för att begränsa spridningen av viruset. Många människor runt om i världen har smittats och drabbats av viruset. Ekonomin är i fritt fall. Massarbetslöshet, företag i konkurs osv. Vi matas dagarna i ände av detta från massmedia. Det är inte kyrkan som målar upp domedagsprofetior idag utan världen.

Gud vill inge oss hopp och tro mitt i allt detta. ”Vi har en Gud som oss skydda förmår, söndag och måndag och veckan som går” sjöng vi i söndagsskolan när jag var liten. Jag tror på en Gud som ”är med oss alla dagar intill tidens slut” som det står Matt 28:20. Ett bibelord som burit mig alltsedan tonåren.

Min danska kollega Ole Birch skrev följande på Facebook för någon vecka sen:
Jag har tak över huvudet, värme i elementen och mat i kylskåpet.  Jag kan ringa och skriva till hela världen och träffa mina barnbarn på nätet. Jag har den medicin jag behöver och människor som hjälper mig.  Jag har tillgång till sjukvård.  Jag bor inte i tält i Syrien.
Jag behöver inte frukta för bomber eller gevär. Var tålmodig och tacksam min själ!

Visst har vi mycket att vara tacksamma över!                                          
 Vägen till Gud är också alltid öppen. Den vet inga gränser. Vi kan alltid tala med vår Herre i bön. Vi kan få tid att läsa Bibeln ännu mer och göra sånt som vi annars inte hinner med.

Gudstjänster och andakter via nätet:

Det känns konstigt att inte kunna fira gudstjänst tillsammans med sin församling men det finns en rad olika utbud av gudstjänster och andakter att tillgå via nätet. Flera av våra församlingar i svenskfinland sänder regelbundet varje söndag via Facebook eller Zoom.
Församlingar i Danmark och Norge likaså.

Vi räknar med att sända något varje söndag framöver från Kristuskyrkan i Helsingfors också via Facebook och om det är möjligt lägga något också här på hemsidan.

Ta gärna del i dessa om du har möjlighet!

Framflyttade konferenser:
Församlingskonferensen (årsmötet) i Östersund kommer att ske via Skype lördagen den 18 april kl. 14.00. Vi hade planerat det i mars men reserestriktionerna satte P för det.

Sommarens ekumeniska konferens i Vasa, Finland har flyttats fram ett år enligt uppgift från igår. Vår årskonferens planeras i stället att bli i oktober i Borgå. Datum har jag inte fått än.UMCs stora Generalkonferens som skulle hållits i maj i USA har framflyttats ett år till nästa vår.

MiS Inspriationshelg:

Styrelsen har arbetat med att planera årets Inspriationshelg. Om inte restriktionerna fortsätter så planeras den till 14-16 augusti på Framnäs. Boka gärna in datumet och be att vi kan genomföra helgen! Hoppas att vi kan bli så många som möjligt.

Ekonomi:

Både församlingarna och Metodister i Sverige (MiS) har i princip samma utgifter som tidigare oavsett om vi kan mötas fysiskt eller ej.                       
Vill uppmuntra dig att fortsätta ge till din församling och till MiS!         
Gud välsignar en glad givare!

Hör gärna av dig om du funderar på något!

Nils-Gustav Sahlin

Hälsningar från årsmötetshelgen i Östersund

”Gud gör något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte?” Jes.43:19. Nedan några bilder från helgen. Lördagens morgonbön hölls av Hans Wallstedt och Gospel Magic. Undervisning med Ivan Morunov, pastor och gästtalare från Bulgarien som även spelade på kvällens fest. Efter lördagens lunch var det undervisning av Björn Elfving, representant från Metodistkyrkan i Finland. Årsmötet med förhandlingar. Helgen avslutades med gudstjänst på söndagen. Tack vännerna i Östersund för er gästfrihet och tack framför allt till Gud för en fin och inspirerande helg!

Välkommen till församlingens trivsamma kyrkolokaler!
Ansvarig pastor i Sverige Nils-Gustav Sahlin ledde årsmötetshandlingarna
Pastor Nalle från Finland undervisade
Hasse andvände trolleri i sin undervisning
Pastor Ivan från Bulgarien både undervisade och spelade
God och festlig bulgarisk mat på lördagskvällen

Inspirationshelgen i Östersund 31.5-2.6 2019

Helgen gästas bl.a av pastorn och musikern Ivan Muronov från Bulgarien. Helgen startar fredagkväll kl. 18. På lördageftermiddag Metodister i Sveriges årsmöte. Helgen avslutas med middag på söndageftermiddag. Kostnad för mat och fika för hela helgen kr.400/pers.
Plats: Metodistkyrkan, Midgårdsg. 3 H, Östersund.

Resa ordnar och bekostar du själv – (tågbiljetter är billigast ca 3 månader i förväg) .
Boende ordnar du också själv. Det finns flera vandrarhem och billigare hotell.
Enklast är att kolla på nätet – några tips:
Vandrarhemmet Multichallenge ligger närmast http://multichallenge.se/bo/vandrarhem/.
EFS Frösövallen (för de som är bilburna)
Begränsat antal hos Ångmans
Info och anmälningar ( senast 23.5.2019) Ulla-Gun Ångman, tel. 0709242132 , ug_angman@yahoo.se . Berätta om du har allergier!F

Preliminärt program:
Fredag
Drop-in under eftermiddagen
Kl. 18:00   Kvällsmat
Kl. 19:30   Gudstjänst/undervisning/bön och förbön
21:30   Kvällsfika

Lördag
Kl.  8:30    Frukost och morgonbön
Kl.10:00   Undervisning.
Kl.12.00   Grill lunch
Kl.14:00   Undervisning
Kl.15:30   Kaffepaus
Kl.16:00   Metodister i Sveriges årsmöte
Kl.18:00   Bulgarien kväll inklusive middag, musik, vittnesbörd  

Söndag
Kl. 9:00     Frukost och förberedelse för gudstjänsten.
Kl.11:00   Gudstjänst.
Kl.13:30   Middag och hemresa

Välkommen!


Utbildning!!

LOKALPREDIKANTKURS 2019-2020
Kursplan

 1. Studieplanen består av följande fem huvudämnen:
 2. Bibelkunskap
 3. Metodismens ursprung
 4. Metodistkyrkans teologi
 5. Metodistkyrkans organisation.
 6. Praktisk teologi
 7. Evangelisation/ Utåtriktat arbete/ Praktik

Kursen beräknas pågå under 3 terminer med början i jan 2019.                                                Den består av självstudier, handledning och träffar via Internet (t ex Skype). Ev någon fysisk träff om möjligt.

För den som önskar få fullmakt gäller:

 • att ha varit medlem i Metodistkyrkan i minst 2 år
 • att ha hållit en ”provpredikan” i sin församling
 • Avlagt examen för distriktsföreståndaren/alternativt handledaren
 • Och fått pastorns och församlingskonferensens rekommendation

Lokalpredikantinvigning beräknas ske i samband med församlingskonferenserna hösten 2020 eller våren 2021 i din hemförsamling, Laxå eller Östersund.  

För mer information kontakta Nils-Gustav Sahlin,

Anmälan till kursen senast 15 december via epost nils-gustav.sahlin@metodister.se

Tack för helgen i Huskvarna 31.8-2.9.2018

 

Kallelsen och sedan…”

var temat på Inspirationshelgen i Huskvarna i månadsskiftet augusti september 2018. 

Pastor Fredrik Wegelius och biskop Christian Alsted

40-tal deltagare kom från olika håll i Sverige och Finland. Fredagkvällen leddes av barn och ungdomar innehållande lek, sång, musik, bibelord och bön. De visade även en egenfilmad film som handlade om den barmhärtige samariten.  På lördagförmiddag undervisade biskop Christian Alsted under rubriken ”Kom och följ mig”. Orden som Jesus använde när han kallade lärjungar. Han fortsätter att kalla oss människor till Hans gemenskap. Kom och se vad det handlar om.  Förmiddagssamlingen avslutades med en högtid då vi fick välkomna en ny medlem till metodistförsamlingen i Laxå.

Pastor Fredrik Wegelius fortsatte om samma tema (kallelsen) på eftermiddagen och gav vittnesbörd om sitt liv att det har gått alltid att lita på Gud.  Metodisterna i Sveriges officiella årsmötet hölls senare under eftermiddagen med sedvanliga handlingar.
Kvällen firades i missionens tecken. Vi fick höra färsk info från Sierra Leone där

Lördagens missionskväll

Metodistkyrkan tidigare stöttat arbetet. Det nyaste eller nygamla missionsprojektet som troligen kommer igång på allvar 2019 befinner i Gambine i Mosambique. Behoven är många och den goda afrikanska maten och lotteriet under kvällen uppmuntrade oss att ge gåva till detta arbetet.

På söndagen firade vi gemensam gudstjänst med Huskvarna församling. Biskop Christian Alsted predikade och församlingsherden Dennis Hagberg ledde gudstjänsten. Vi är tacksamma för Huskvarna församling för all gästfrihet att vi fick ha denna helg i deras fina lokaler. Tack till Huskvarna-gruppen med allt arbete för helgen och att vi fick ha det så bra. Vi går  vidare och följar Jesus med allt vad det innebär. Guds välsignelse!

Församlingsherde Dennis Hagberg, biskop Christian Alsted och Eva Liljenberg.

Nu kan du anmäla dig till års-och sommarkonferensen i Helsingfors!

Anmäl dig redan nu och
senast 1.5.2018 via denna länk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHaDMm8ZZhDybUIP0yvAh916Ex5ezt…

eller via helsingfors@metodistkyrkan.fi

Alla måste anmäla sig om man önskar äta någon måltid eller alla måltider!
Maten för tillresande för hela tiden är 120€

Här kan du läsa eller ladda ner program och annan info om konferensen!
Also in English!
Har du frågor kontakta kansliet: helsingfors@metodistkyrkan.fi, 0405794361
VÄLKOMMEN!