Varför en treenig Gud?

Att vår Gud är treenig är ett mysterium som många teologer och andra, under århundraden, lagt sina pannor i djupa veck, för att försöka fatta, beskriva eller helt bortförklara.
Det är ju inte underligt, eftersom den verkligheten ligger djupare än allt mänskligt tänkande och har helt andra referensramar.
Vi kan ju närma oss bibelordet från olika bakgrunder, intressen och sökanden, men ändå aldrig uppfatta Guds storhet och makt med vårt mänskliga förstånd. Herren har emellertid inte övergett oss i denna vår begränsning. Joh. 14:15-20 
För att vi över huvud taget ska fatta något, när vi läser Bibeln, har vi alltså fått en tolk som behärskar alla världens språk. Joh. 16:5-15. (F. ö. se mitt tidigare studium om den helige Ande.)

Det finns alltså bara en möjlighet eller en väg, på vilken vi kan förstå detta.
Det kan endast upplevas som en sanning och förvissning genom den helige Andes ljus.
Då blir det en aha-upplevelse och så är det   naturligtvis med allt Guds Ord, om vi tar del av det. Gud kan ju gärna inte vara oss närmre, eftersom han, genom den helige Ande bor i varje pånyttfödd kristen. (Se mitt tidigare studium om den nya födelsen).
Gud kan inte förväxlas med någon annan som kallas gud i denna värld.
Allah betyder bara gudom på arabiska och arameiska. Gud är, vår Far och vän, vår skapare och livgivare därför kan han presenterat sig med egennamnet ”JAG ÄR” på hebreiska JHWH.
Det säger väl allt. I GT  är egennamnet det samma som personens identitet. Som man heter, så är man.
Läs sammanhanget från 2 Mos. 3:1-15.  
Gud är först och främst vår Fader. Den benämningen på gud finns inte i någon annan religion.  Fader betyder i den hebreiska och grekiska bibeltexten; en som när, beskyddar, bevarar.  
Det förhållandet till Fadern innebär både skapelsemässigt och teokratiskt. Matt. 5:45,
Jak. 1:17, Hebr. 12:9.
I Jesu undervisning framkommer tydligt Fader-Son-relationen. 
Matt. 11:27, Luk. 2:49, Joh. 2:16. Gud som fader betecknas som den första personen i treenigheten i hans förhållande till Sonen och Anden.
I detta eviga förhållande kommer Gud till världen i sin skapelse, till Israels folk som teokrati och till de i Kristus Jesus troende genom Jesu försoning.  
Det är först genom Sonen och Anden som Gud, som Fader, kan fattas och upplevas av människor. Matt. 11:27, Joh. 1:18. 
Jesus blev föremålet för Faderns kärlek till oss Joh 17:24-26.  Avsikten med Sonens människoblivande var att fullborda Faderns eviga frälsningsplan, vara medlare mellan Gud och människan och öppna vägen till Fadern. Joh. 14:6. Här kan vi se betydelsen av Guds treenighet alltså för att kunna ge och bevisa sin oändliga omsorg, kärlek och närhet till oss.

Han är Fadern, försonaren genom Sonen, närvarande genom den helige Ande. 
Mycket har skrivits och ännu mer skulle kunna skrivas i detta oändliga ämne, men för min del får det vara nog för denna gång.
Jag hoppas att du blir inspirerad till att fortsätta studera det levande Ordet!                                          

Var hälsad! Anita Grantinger

ENHETEN I KRISTUS


Man kan lätt konstatera att kristenheten är mera splittrad idag än någonsin.
När jag talat om detta tidigare har man sagt att vi kan aldrig nå fullständig enhet.
Låt oss då se vad Guds Ord säger. Finns det någon möjlighet till sann enhet?
Vi kan hämta 2 bilder ur Den heliga skrift.
Den ena är en liknelse som Jesus framställer och den andra en bild som aposteln Paulus använder.
 Joh. 15:1-8. Vinstocken har ju nästan ingen stam, men mycket grenar, som når hur långt som helst. Saven från vinstocken går så ut till minsta slinga, så länge den har förbindelse med vinstocken.  Men om någon gren blir avbruten så vissnar den och frukten uteblir.
Jesus säger: ”JAG ÄR VINSTOCKEN, NI ÄR GRENARNA.” Så brer vi ut oss också åt olika håll och finns på olika ställen och kan få vara redskap. ”OM NI FÖRBLIR I MIG OCH MINA ORD FÖRBLIR I ER” säger Jesus, ”DÅ BÄR NI RIK FRUKT, UTAN MIG KAN NI INGENTING GÖRA.”
Innan Jesus for tillbaka till himlen gav han oss ett löfte att sända HJÄLPAREN, DEN HELIGE ANDE, Joh. 14:26, 16:7-11.
Därför kan vi be om den helige Andes ljus över Ordet, i stället för att fastna i teologiska spekulationer. Alltså när vi lever i och genom Guds Ord är vi förankrade i Kristus och grenar i samma träd. TALA OM ENHET.2) Rom. 12:4-5, 9-10, 16-18. 
Här liknas vi vid  Kristi kropp. Vi vet alla hur känslig kroppen är om någon del blir skadad, så gör det ont i hela kroppen. Alla lemmar är beroende av varandra och fungerar tillsammans.
Så är vi ämnade att vara lemmar i Herrens tjänst för varandra och världen. TALA OM ENHET

Kristus är då huvudet för sin kropp. Ef. 4:1-3, 11-15.
Vi vet hur viktigt det är att förbindelsen mellan hjärnan och övriga kroppen är intakt.
Om inte alla reflexer, som kommer från hjärnan, når fram till alla kroppsdelar blir det kaos i kroppen, spastiska rörelser eller total förlamning.
VAD INNEBÄR DÅ DETTA I VERKLIGHETEN?
Finns det en möjlighet till enhet för oss likt ett träd eller en kropp?
Bibelns svar är ja, men den visar bara på EN möjlighet: att förbli i Kristus som själv är Ordet.
Där får vi hämta kraften och ljuset i alla situationer. Inga diskussioner och kompromisser leder till enhet. Det finns ingen automatisk lösning för enhet att bilda ekumeniska organisationer eller att slå ihop församlingar och samfund. Om vi är oliktänkande är det endast bönen och Ordet som kan smälta oss samman. Läs Rom. 12:1-5.
Om vi helt anpassar våra tankar efter ett sekulariserat samhälle eller framhåller att man i församlingen har frihet att  tycka, tänka, tro och leva som man själv känner för så når vi aldrig någon Andens enhet.                 
Vi behöver allt mer lära oss Guds tankar, som är kärlek men också helighet. Bibeln ger oss klara levnadsregler och beskriver tydligt vad synd är och nämner det vid sitt rätta namn.
Vi är olika personligheter och har olika egenskaper, men när vi är redo att ge upp våra egoistiska och själiska tankemönster, kan vi GENOM BÖNEN OCH ORDET NÅ ENHET, GENOM DEN HELIGE ANDE.
VARFÖR ÄR DETTA SÅ VIKTIGT?   1) För att vi ska kunna fungera som kristna i en ond värld, för att få   bönesvar, Joh. 15:7 och bära Andens frukter Gal.5:22-25.                                       
2) För att vara trovärdiga gent emot världen Joh. 17:21-23, genom vårt sätt att tala och leva, och därmed presentera Kristus.  

 Gud välsigne dig på din vandring tillsammans med Jesus! Anita Grantinger       

Vem är den helige Ande?

Att Gud är treenig är en sanning som  inte går att uppfatta och förklara med det mänskliga förståndet.
Det kan bara upplevas som en verklighet för den som tror och har upplevt Guds närvaro i sitt liv.  Muslimerna anklagar oss för att vi bryter mot det första budet:
”Du ska inga andra gudar ha vid sidan av  mig.” Men de har inte sett betydelsen av att Gud är en treenig enhet, Fadern, Sonen och den helige Ande. Matt. 28-18-20.  
Därmed är Han ju allsmäktig, försonaren och alltid närvarande på jorden.
Att Jesus har funnits är väl OK för de flesta, men han lämnade alltså himmelens härlighet och kom till vår jord som människa, via Marias livmoder, avlad av den helige Ande, Luk. 1: 34-35 
Därefter for han tillbaka lärjungarnas åsyn.  Apg. 1:10-11, Mark. 16:19 
Men innan han for lovade han att han skulle sända Hjälparen, som för alltid ska vara hos oss, Joh. 14:16-17, 16:7. När Jesus var på jorden utförde han många under och tecken, men han var begränsad till tid och rum som vi, men nu finns hjälparen, den helige Ande, ständigt närvarande, oberoende av tid och rum.Innan sin himmelsfärd uppmanade han sina lärjungar att inte lämna Jerusalem, utan vänta där under bön. Apg. 1:4-5,8. 
Plötsligt hände detta dramatiska Apg 2:1-4.
 Det var mycket rörelse i Jerusalem dessa dagar, judar från olika länder och språk fanns där för att fira pingst, till minne av hur Mose mottog lagens tavlor på Sinai berg. Apg 2:5-12.
I denna röra trädde Petrus fram och förklarade vad som höll på att hända. Apg. 2:14-41 och att  detta inte skulle vara någon engångsföreteelse, obs. vers 38-39.Den helige Ande är omnämnd även i GT, men verkade då vid olika tillfällen genom profeter, präster och kungar.
Efter pingstdagen kan alla, som vill ta emot honom fyllas, ledas och brukas av den helige Ande. Den helige Ande är en gudomsperson som bor i varje pånyttfödd människa och som  utrustar oss med olika gåvor, till tjänst för varandra. Idag söker människor, inte minst i västvärlden, efter andlighet, eftersom man har ett gapande tomrum efter detta, inombords.
Somliga kan göra nästan vad som helst, resa vart som helst och betala hur mycket som helst av hunger efter inre tillfredsställelse. De får också uppleva övernaturliga företeelser, men detta tillför inget gott, eftersom det bara finns en Enda God Ande, denhelige Ande som är Gud.
Det man propagerar för i vårt samhälle idag är att man ska må bra och erbjudandena  är många, men dyra och otillräckliga.
Samtidigt är det inte aktuellt att söka, den ende som kan ge oss inre frid, Jesus Kristus, men som fordrar ett ställningstagande.
Det passar tyvärr inte den moderna människan, som vill känna sig fri och göra det hon känner för, vilket kan leda till verklig fångenskap.I Apostlagärningarna kan vi fortsätta att läsa om hur den helige Ande föll över människor och förvandlade människor och gav dem ett meningsfullt liv, Apg. 10:44-46. 
Den som skriver mycket om den helige Andes verk i NT är aposteln Paulus. Därför föreslår jag att du läser hans undervisning i detta ämne. Han visade hur viktigt det var att de troende blev uppfyllda av den helige Ande ex. Apg.19:1-7. I 1 Kor. kapitel 12 och 14 ger han undervisning om den helige Andes verk i församlingen, hur nådegåvorna ska brukas och att vi ska sträva efter Andens nådegåvor. Alla behövs till församlingens uppbyggelse.
Läs och begrunda båda dessa kapitel.  Här hittar vi också den enda gudstjänstordningen, som finns i vår Bibel,1 Kor.14:26.Den helige Ande är vår hjälpare i vardagen, hela livet. Ex: I bönen, Rom. 8:26, ger frihet Rom. 8:2, skapar ett fruktbärande liv Gal. 5:22-23, ger ett sunt och harmoniskt liv Ef. 5:18-20, ger frimodighet 2 Tim. 1:7,  ger slutlig uppståndelse. 2 Kor. 1:22,4:14.  Tacka Gud för att Anden är dig så nära, att han bor i dig!!!

Var hälsad! Anita Grantinger       

FÖDD EN GÅNG TILL?

Låt oss börja med att läsa Johannes evangelium, det 3:e kapitel de 12 första versarna.
En skriftlärd man kom till Jesus med en viktig fråga, som han i hemlighet bar på inom sig.
Jesus genomskådade hans spörsmål, men som rådsherre han var, gick han inte direkt på, utan började samtalet med en artig inledning.  Av det han hade sett och hört hade han förstått något om vem Jesus kunde vara och längtade efter att  få träffa honom.
Samtalet slutade dock inte som Nikodemus hade räknat med. Jesu svar var att man måste födas på nytt för att få se Guds rike.När jag var barn och ung hörde jag om detta som ett genomgående tema i varje predikan, även om det utformades på olika sätt.
Nu är det länge sedan jag hörde en predikan i det ämnet.Jag har i mina tidigare bibelstudier framhållit att jag tror att vi lever i ändens tid och när jag läser min Bibel och iakttar läget i världen och i kristenheten får jag det bara bekräftat.
Jag visste inte att William Both (Frälsningsarmens grundare) var så profetisk, men låt mig citera hur han beskriver det andliga läget under ändens tid:Kristendom utan Kristus,Förlåtelse utan omvändelse, Frälsning utan pånyttfödelse,Politik utan Gud, Himmel utan helvete.
Låt oss gå till dagens ämne:Vi människor består ju av kropp, själ och ande och genom syndafallet i Edens lustgård fick vi en annan natur än vad Gud hade skapat oss till, en fallen natur, som gör att vi alla är syndare, Ps. 51:7, Rom. 3:23, 5:12-14. 
Då kan vi  i Ordet se att Gud har gjort allt för att vi ska kunna få tillbaka gemenskapen med honom och bli renade från vår synd. 1 Joh. 1 :8-9 Titus brev 3:4-7. 
Förutsättningen för denna levande gemenskap mellan  Gud och oss, att bli ett Guds barn, är att det får ske ett mirakel. Vi måste födas på nytt, genom den helige Ande.
Detta sker i samma ögonblick som vi bekänner vår synd, ber om förlåtelse  och överlämnar våra liv åt Jesus.  1 Joh. 1:9, Ef. 1:3-14. Guds Ande flyttar då in i vår Ande och vi blir dess tempel, 
1 Kor. 3:16. Ett nytt liv börjar spira i oss, en ny längtan, en ny lust, ett nytt sinnelag.
Livet får andra värderingar. Rom. 12:2,16-18, Fil. 3;7-10. Genom den nya födelsen har vi också blivit rättfärdiggjorda genom att Jesus betalade vår skuld, inför Gud, genom sin offerdöd på korset.  Rom. 5:9-11, fått Guds frid i hjärtat, Joh. 14:27, fått den helige Ande Rom. 8:15-17, blivit en ny skapelse 2 Kor. 5:17-19 och börjat vandringen tillsammans med Herren på frälsningens väg.Många grubblar över vad som är livets mening  och ser allt meningslöst. 
Guds Ord ger oss det enda rätta, sanna svaret. 
Vi är, som Guds barn, inte utelämnade åt slumpen. Gud har en plan för våra liv. Ef. 2:10 och löfte om en evighet tillsammans med honom.
Läs gärna Rom. 8:18-25, som avslutning.

Gud välsigne dig i din bibelläsning!!!  

Anita Grantinger

Omvändelse!

Detta, mitt lilla studium är först och främst riktat till dig med en kristen bekännelse,  till dig som tror att Jesus är Guds Son samt har erfarenhet av andliga upplevelser och gudsmöten.
Som rubrik skulle jag vilja föreslå att du läser orden från:   2 Krön. 7:14. 
Orden är från början riktade till Israels folk, men eftersom vi är inympade i samma olivträd, så gäller det också oss idag.​
 Omvändelse från ett liv i synd till ett liv i gudsgemenskap, var ett ord som användes ofta i svensk frikyrklighet förr, speciellt under väckelsetider.
Numera förekommer det mera sällan. Ordet  kan ev. nämnas i största allmänhet, men anses oftast inte något som berör den upplysta, sekulariserade nutidsmänniskan.
Det är gott och väl med syndabekännelsen i kyrkan varje söndag, om det verkligen blir en bön från hjärtat och inte bara något man läser med i slentrianmässigt, för att den är en del av ritualen.  Människor i allmänhet tenderar att  känna sig kränkta om de får höra att de är syndare och behöver nåd och förlåtelse. Vad man oftare hör, i kyrkan idag i, stället, är att  Gud bara är kärlek och att Jesus älskar oss precis som vi är. Vi är tillräckligt bra och duktiga i oss själva och gör så gott vi kan. Orden är säkert ämnade som uppmuntran.
Min fråga blir då varför Jesus måste lida och dö på korset? Var det bara för vissa  storsyndare våldsmän, förbrytare och rövare?  Bibelns svar är: Joh. 3:1-18, Rom. 3:21-26 .
Vi är ALLA lika beroende av Jesu försoning. Det finns ingen frälsning utan omvändelse och pånyttfödelse.I Uppenbarelseboken talar Herren, genom aposteln Johannes, till de sju församlingarna i Mindre Asien.
Dessa hälsningar är också aktuella budskap till oss 2021. Herren börjar med att tala positivt om deras arbete och trohet på vissa punkter. Så skulle han säkert kunna tala om vårt trägna församlingsarbete också. Läs brevet till församlingen i Laodicea Upp. 3:15-20.
 Våra församlingar är, utåt sett, rika. Vi har väl aldrig haft så fina kyrkor som idag.
De flesta av kyrkfolket har det gott ställt. De flesta verkar ha det bra med Gud och sina medmänniskor både  i kyrkan, i familjen, på jobbet osv. Men om man skrapar lite på ytan visar det sig att nöden är väldigt stor. Vi har förlorat förmågan att se vår andliga fattigdom.
Vi behöver  Andens ögonsalva. Likgiltigheten har tagit överhanden. Tror vi fortfarande att människor går förlorade utan Jesus? I så fall borde vi brinna för människors frälsning.
Om vi som Guds folk, både kollektivt och personligt fortsätter att distansera oss från våra egna och våra medmänniskors synd och  identifiera oss med den orättfärdighet, som vi är en del av i samhället, behöver vi verkligen, i all ödmjukhet, omvända oss. Rom. 12:1-2.
Till församlingen i Efesus Upp. 2:4-5 säger Herren att de har övergivit sin första kärlek.
Är det något som vi kan känna igen i vår tid?
Har vi samma hängivenhet, överlåtelse till Gud och varandra, som vi upplevde under vår första tid i gemenskapen med Herren? ! Pröva dig själv inför 1 Kor. kapitel 13. 
Risken är att traditionen och institutionen, tillsammans med all vår egen kunskap, visdom och våra ambitioner om det yttre, tenderar att ta Guds plats i vår verksamhet. Vi är inte längre lika beroende av den helige Andes kraft och ledning, som under väckelsetider.
Vi kallas idag tillbaka till den första kärleken, vårt totala  beroende av Jesus 1 Joh. 4:19, 5:12. Jesus säger:  Mark. 1:15.I Hebr.6:1-3, 11:6  läser vi om omvändelse från ”döda gärningar”, (min tolkning) att leva efter sin egen agenda, sina egna önskemål och uppfattningar.
Johannes döparens budskap var: Matt. 3:8 I stället kan vi, genom Guds nåd, få hämta kraften från Gud  och låta oss formas av den helige Ande. Gal. 5:22-23.Med dessa enkla rader har jag bara velat peka på hur både vårt land och vår kristenhet håller på att gå under i det som Bibeln kallar synd och avfall. Men eftersom överbevisning om behov av omvändelse enbart kan åstadkommas genom den helige Ande Joh. 16:7-11. vill jag utropa: Ge den helige Ande frihet i ditt liv!!!
Med önskan om ett välsignat 2021!!! Anita Grantinger

Advent 2020

Snart är det dags att tända det första adventsljuset.
För oss har advent blivit en mysig tid då ljusstakar och stjärnor lyser upp novembermörkret. Det är en djupt rotad tradition som man ser fram emot, i vår nordiska kultur.
Men jag har ofta undrat hur många som egentligen tänker på eller vet vad den egentliga bakgrunden till detta är. Ordet ADVENT kommer från latinets ADVENTUS DOMINI och betyder HERRENS ANKOMST. Från början var det en fastetid, julfasta, som omfattade 40 dagar före jul. På 1000-talet antogs namnet ADVENT.
Advent betyder alltså ankomst, inte väntan. Det betyder vår Herre Jesu Kristi ankomst.
Första gången kom han som det nyfödda barnet i Betlehem. Det är ju till minne av detta vi firar jul. Sedan levde han här på jorden ca 30 år, dog, uppstod och for tillbaka till himlen, varifrån han egentligen kom, fast den gången, via Marias moderliv.  

Han lovade, när han gick här nere, innan han for upp, att han skulle komma tillbaka igen, men på ett annat sätt.Några exempel: Joh. 14:1-3, Matt. 24:29-44, Mark. 13:24-33.  
Det framkommer på flera ställen att INGEN vet dagen eller stunden. Liknelsen i Matt. 25:1-13 om de 10 jungfrurna kan vara svårt för oss västerlänningar att förstå, men Jesus talar ju till judar, och inför ett judiskt bröllop var det förbehållet enbart brudens far att bestämma när brudgummen skulle åka och hämta bruden, inte ens brudgummen visste exakt tid i förväg.  Luk. 17:26-37.  
Enl. Talmus ( judarnas efterbibliska skriftsamling) fanns på Noas tid, före floden, ett äktenskapskontrakt för samkönade par. Detta har, vad man vet, inte funnits sedan dess förrän i vår tid.
Jesus framställer flera liknelser och beskriver hur det kan vara. när han kommer tillbaka.
Luk. 21:25-36. Fikonträdet är en symbol för judafolket. Vidare kan vi läsa vad änglarna sa när Jesus for upp till himlen, Apg. 1:9-11. Aposteln Johannes fick, när han befann sig på Patmos, se in i framtiden och höra Herren tala: Upp. 1:4-8, 22:7-21.Apostel Paulus beskriver skeendet i 1 Kor. 15: 51-52, 1 Tess. 4:13-18 och profeten Daniel i kap 7:13-14.Jesu Kristi kommande, som Konungarnas konung är det ämne som Bibeln handlar mest om, näst försoningen. I hela Bibeln förekommer det 565 gånger. I NT:s 260 kap.  finns 318 hänvisningar. I Paulus brev, som utgör 87 kapitel finns 67. Ändå är det sällan någon undervisar i detta ämne i våra kyrkor. Hur kan vi utesluta så stor del av Bibeln?
Jag kan medge att det verkar skrämmande för många. Det har förekommit mycket spekulationer från predikstolarna under årens lopp, som oroat folk. Idag vågar man inte ta upp ämnet på grund av okunnighet och liberalism. Det är en del av orsakerna till att vi har en så ljum och sovande kristenhet i Norden.
Jag tror att vi lever i ändens tid och att profetiorna och vad Jesus har lovat snart kommer att gå i uppfyllelse. Samtidigt har ingen av oss något löfte om morgondagen.
Vad som då är viktigt är att ha sin relation klar med Herren och vara redo på vilket sätt han än kommer. Bibeln talar mycket om den världsordning som kommer att råda innan hans ankomst. I ett senare skede kommer också Jesus, Kristus – Messias, att stiga ner på Olivberget i Jerusalem och bli KONUNG över hela världen, först i 1000 år och sedan i evighet.
Om detta kan vi läsa i Uppenbarelseboken  och i profetböckerna i GT. Men den fortsättningen får vi ta en annan gång. Det  som är aktuellt och viktigt för oss nu, är att vi är redo när Han kommer för att hämta de som hör honom till.
Jag ger dig härmed möjlighet att själv läsa innantill ur Bibeln. Givetvis kan man omtolka orden och förlägga det till en annan tidsålder, men läs som det står och låt den heliga Ande lysa på Ordet.
Det är Guds Ord och inte min teologi. Gud har sin tidsplan och handlar alltid efter den. I Gal. 4:4 läser vi om hur Jesus kom till jorden i rätt tid, första gången, när möjligheterna att sprida budskapet om honom var som gynnsammast. Nu kommer han tillbaka enligt sin plan och han givit oss tidstecknen för att vi ska hålla oss vakna och vara redo.   1 Tess. 5:1-11.   

Gud välsigne dig! Anita Grantinger