FÖDD EN GÅNG TILL?

Låt oss börja med att läsa Johannes evangelium, det 3:e kapitel de 12 första versarna.
En skriftlärd man kom till Jesus med en viktig fråga, som han i hemlighet bar på inom sig.
Jesus genomskådade hans spörsmål, men som rådsherre han var, gick han inte direkt på, utan började samtalet med en artig inledning.  Av det han hade sett och hört hade han förstått något om vem Jesus kunde vara och längtade efter att  få träffa honom.
Samtalet slutade dock inte som Nikodemus hade räknat med. Jesu svar var att man måste födas på nytt för att få se Guds rike.När jag var barn och ung hörde jag om detta som ett genomgående tema i varje predikan, även om det utformades på olika sätt.
Nu är det länge sedan jag hörde en predikan i det ämnet.Jag har i mina tidigare bibelstudier framhållit att jag tror att vi lever i ändens tid och när jag läser min Bibel och iakttar läget i världen och i kristenheten får jag det bara bekräftat.
Jag visste inte att William Both (Frälsningsarmens grundare) var så profetisk, men låt mig citera hur han beskriver det andliga läget under ändens tid:Kristendom utan Kristus,Förlåtelse utan omvändelse, Frälsning utan pånyttfödelse,Politik utan Gud, Himmel utan helvete.
Låt oss gå till dagens ämne:Vi människor består ju av kropp, själ och ande och genom syndafallet i Edens lustgård fick vi en annan natur än vad Gud hade skapat oss till, en fallen natur, som gör att vi alla är syndare, Ps. 51:7, Rom. 3:23, 5:12-14. 
Då kan vi  i Ordet se att Gud har gjort allt för att vi ska kunna få tillbaka gemenskapen med honom och bli renade från vår synd. 1 Joh. 1 :8-9 Titus brev 3:4-7. 
Förutsättningen för denna levande gemenskap mellan  Gud och oss, att bli ett Guds barn, är att det får ske ett mirakel. Vi måste födas på nytt, genom den helige Ande.
Detta sker i samma ögonblick som vi bekänner vår synd, ber om förlåtelse  och överlämnar våra liv åt Jesus.  1 Joh. 1:9, Ef. 1:3-14. Guds Ande flyttar då in i vår Ande och vi blir dess tempel, 
1 Kor. 3:16. Ett nytt liv börjar spira i oss, en ny längtan, en ny lust, ett nytt sinnelag.
Livet får andra värderingar. Rom. 12:2,16-18, Fil. 3;7-10. Genom den nya födelsen har vi också blivit rättfärdiggjorda genom att Jesus betalade vår skuld, inför Gud, genom sin offerdöd på korset.  Rom. 5:9-11, fått Guds frid i hjärtat, Joh. 14:27, fått den helige Ande Rom. 8:15-17, blivit en ny skapelse 2 Kor. 5:17-19 och börjat vandringen tillsammans med Herren på frälsningens väg.Många grubblar över vad som är livets mening  och ser allt meningslöst. 
Guds Ord ger oss det enda rätta, sanna svaret. 
Vi är, som Guds barn, inte utelämnade åt slumpen. Gud har en plan för våra liv. Ef. 2:10 och löfte om en evighet tillsammans med honom.
Läs gärna Rom. 8:18-25, som avslutning.

Gud välsigne dig i din bibelläsning!!!  

Anita Grantinger