En ny höst- Kärleksfulla relationer.

Gudstjänst i Kristuskyrkan. Predikan av Tuula Sahlin