Hälsning i coronatider!

Kära medlem och vän!

Hoppas du mår bra i dessa corona-tider! Vi tänker på varandra och ber för varandra.

Corona:
Ingenting är längre som förut. Vi är begränsade på olika sätt. Nästan alla länder har infört olika restriktioner för att begränsa spridningen av viruset. Många människor runt om i världen har smittats och drabbats av viruset. Ekonomin är i fritt fall. Massarbetslöshet, företag i konkurs osv. Vi matas dagarna i ände av detta från massmedia. Det är inte kyrkan som målar upp domedagsprofetior idag utan världen.

Gud vill inge oss hopp och tro mitt i allt detta. ”Vi har en Gud som oss skydda förmår, söndag och måndag och veckan som går” sjöng vi i söndagsskolan när jag var liten. Jag tror på en Gud som ”är med oss alla dagar intill tidens slut” som det står Matt 28:20. Ett bibelord som burit mig alltsedan tonåren.

Min danska kollega Ole Birch skrev följande på Facebook för någon vecka sen:
Jag har tak över huvudet, värme i elementen och mat i kylskåpet.  Jag kan ringa och skriva till hela världen och träffa mina barnbarn på nätet. Jag har den medicin jag behöver och människor som hjälper mig.  Jag har tillgång till sjukvård.  Jag bor inte i tält i Syrien.
Jag behöver inte frukta för bomber eller gevär. Var tålmodig och tacksam min själ!

Visst har vi mycket att vara tacksamma över!                                          
 Vägen till Gud är också alltid öppen. Den vet inga gränser. Vi kan alltid tala med vår Herre i bön. Vi kan få tid att läsa Bibeln ännu mer och göra sånt som vi annars inte hinner med.

Gudstjänster och andakter via nätet:

Det känns konstigt att inte kunna fira gudstjänst tillsammans med sin församling men det finns en rad olika utbud av gudstjänster och andakter att tillgå via nätet. Flera av våra församlingar i svenskfinland sänder regelbundet varje söndag via Facebook eller Zoom.
Församlingar i Danmark och Norge likaså.

Vi räknar med att sända något varje söndag framöver från Kristuskyrkan i Helsingfors också via Facebook och om det är möjligt lägga något också här på hemsidan.

Ta gärna del i dessa om du har möjlighet!

Framflyttade konferenser:
Församlingskonferensen (årsmötet) i Östersund kommer att ske via Skype lördagen den 18 april kl. 14.00. Vi hade planerat det i mars men reserestriktionerna satte P för det.

Sommarens ekumeniska konferens i Vasa, Finland har flyttats fram ett år enligt uppgift från igår. Vår årskonferens planeras i stället att bli i oktober i Borgå. Datum har jag inte fått än.UMCs stora Generalkonferens som skulle hållits i maj i USA har framflyttats ett år till nästa vår.

MiS Inspriationshelg:

Styrelsen har arbetat med att planera årets Inspriationshelg. Om inte restriktionerna fortsätter så planeras den till 14-16 augusti på Framnäs. Boka gärna in datumet och be att vi kan genomföra helgen! Hoppas att vi kan bli så många som möjligt.

Ekonomi:

Både församlingarna och Metodister i Sverige (MiS) har i princip samma utgifter som tidigare oavsett om vi kan mötas fysiskt eller ej.                       
Vill uppmuntra dig att fortsätta ge till din församling och till MiS!         
Gud välsignar en glad givare!

Hör gärna av dig om du funderar på något!

Nils-Gustav Sahlin